O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Η Επιτροπή προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους διαπραγμάτευσης μετοχών κατά έξι μήνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να παραταθεί κατά έξι μήνες η απόφαση για την αναγνώριση των τόπων διαπραγμάτευσης στην Ελβετία ως επιλέξιμων προς συμμόρφωση με την υποχρέωση διαπραγμάτευσης για μετοχές, η οποία καθορίζεται στην οδηγία και τον κανονισμό για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Με την έγκριση του μέτρου αυτού θα διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι αγορές θα συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και χωρίς διαταραχές μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή, πριν προτείνει παράταση της ισοδυναμίας για τους ελβετικούς τόπους διαπραγμάτευσης, εξέτασε την έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την απόφαση του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαβούλευση σχετικά με τη συμφωνία, η οποία θα διαρκέσει έως την άνοιξη του 2019. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους σχετικούς
κανόνες, διαβουλεύεται επί του παρόντος με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο απόφασης, προκειμένου να εγκριθεί και να αρχίσει να ισχύει πριν από τη λήξη, στο τέλος του έτους, της ισχύουσας ισοδυναμίας. Η απόφαση θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου και θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2019.

Ο Aντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η προσωρινή παράταση της ισοδυναμίας θα πρέπει να δίνει χρόνο στην Ελβετία να ολοκληρώσει τις εσωτερικές της διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο. «Θα εξασφαλίσει επίσης τη συνέχεια για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων και τους χρηματομεσίτες που δραστηριοποιούνται στη διαπραγμάτευση ελβετικών μετοχών. Θέλουμε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να συνεχίσουν τις συναλλαγές σε ελβετικές μετοχές, τόσο στην ΕΕ όσο και στα ελβετικά χρηματιστήρια. Οι ανοικτές και ανταγωνιστικές χρηματιστηριακές αγορές είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή οικονομία και την παροχή αξιόπιστων πηγών εισοδήματος για τους επενδυτές μετοχών.»

Το σύστημα ισοδυναμίας της ΕΕ στον τομέα της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ενθαρρύνει τη διεθνή ρυθμιστική σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα των αγορών ορισμένων ελβετικών μετοχών με τη μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Επιτρέπει στους συναλλασσόμενους και τους χρηματομεσίτες της ΕΕ να συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες συμφωνίες για επενδυτές της ΕΕ. Οι αποφάσεις ισοδυναμίας βασίζονται πάντοτε στις ειδικές συνθήκες της εκάστοτε χώρας, ενώ δεν υφίσταται αυτόματο δικαίωμα ισοδυναμίας. Στην περίπτωση της Ελβετίας, τα κριτήρια για την παράταση της ισοδυναμίας προβλέπονται στην ισχύουσα απόφαση ισοδυναμίας του Δεκεμβρίου 2017, που ορίζει τα εξής: «Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον θα πρέπει να παραταθεί η εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί προς την κατεύθυνση της υπογραφής συμφωνίας για τη θέσπιση του εν λόγω κοινού θεσμικού πλαισίου.»

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, εφόσον συμφωνήσουν σχετικά με την παράταση, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να εγκρίνει εκτελεστική πράξη, η οποία θα αρχίσει να ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα, πριν από το τέλος του έτους. Η Επιτροπή, μετά από την έγκριση, θα παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο του μέτρου της ισοδυναμίας, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και ιδίως την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το θεσμικό πλαίσιο. Η πλήρης, οριστική και σαφής έγκριση, από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, του κειμένου που συμφωνήθηκε από τους διαπραγματευτές της ΕΕ και της Ελβετίας μετά από μακροχρόνιες, εντατικές και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις θα αποτελεί προϋπόθεση για μελλοντική παράταση της ισοδυναμίας.

Ιστορικό

Κατά την επιλογή τόπων διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών που μπορούν να επωφελούνται από αποφάσεις ισοδυναμίας, η Επιτροπή επικεντρώνεται στο κατά πόσον οι συναλλαγές μετοχών εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές της αντίστοιχης τρίτης χώρας είναι αρκετά σημαντικές στην ΕΕ ώστε να ενεργοποιούν την υποχρέωση διαπραγμάτευσης της ΕΕ σε σχέση με τις μετοχές αυτές. Πρόκειται για την περίπτωση των μετοχών που είναι εισηγμένες στα δύο ελβετικά χρηματιστήρια και ορισμένων μετοχών που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, το Χονγκ Κονγκ και την Αυστραλία, των οποίων οι αποφάσεις ισοδυναμίας εγκρίθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου 2017.

Η Ελβετία διαφέρει κατά πολλούς τρόπους από άλλες δικαιοδοσίες στις οποίες έχει χορηγηθεί ισοδυναμία. Το πεδίο εφαρμογής της απόφασης που αφορά την Ελβετία είναι πολύ ευρύτερο, δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση ελβετικών μετοχών στην ΕΕ είναι πολύ διαδεδομένη. Οι εμπορικοί δεσμοί μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας είναι επίσης πολύ στενότεροι σε σχέση με άλλες χώρες που επωφελούνται από την ισοδυναμία. Οι σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας απαιτούν, επομένως, ισχυρή θεμελίωση υπό μορφή μιας γενικής θεσμικής συμφωνίας, όπως υπενθυμίζουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου