O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Μη αμοιβαιότητα των θεωρήσεων: Η Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο και τις εξελίξεις

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τους τελευταίους 12 μήνες ως προς την επίτευξη αμοιβαιότητας των θεωρήσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μοναδική πλέον περίπτωση μη αμοιβαιότητας.
Η αμοιβαιότητα των θεωρήσεων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην επίτευξη της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως ζήτημα προτεραιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συντονισμό με τα πέντε κράτη μέλη των οποίων οι υπήκοοι εξακολουθούν να χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες
Πολιτείες, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα.
Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε τα εξής: «Η επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι η συνεχής διπλωματική συνεργασία αποφέρει θετικά αποτελέσματα και αυτήν την προσέγγιση θα τηρήσουμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ταξίδια χωρίς υποχρέωση θεώρησης είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών του Ατλαντικού, και αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες απ' όλες τις πλευρές ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος για την επίτευξη του στόχου.»
Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, οι επαφές με τις ΗΠΑ έχουν ενταθεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Η Επιτροπή συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν περαιτέρω με τα πέντε ενδιαφερόμενα κράτη μέλη: Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία, ώστε να επιταχυνθεί η πρόοδος για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Η αμοιβαιότητα των θεωρήσεων συζητήθηκε σε όλες τις επίσημες συνεδριάσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρόσφατων υπουργικών συνόδων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ — που πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια τον Μάιο του 2018 και στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο του 2018.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικής βοήθειας, και να συνεργάζεται στενά μαζί τους για να τα βοηθήσει να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ.
Η Επιτροπή εμμένει στη θέση της ότι η συνεργασία και η κοινή διπλωματική επαφή είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για την επίτευξη προόδου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι η έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξης για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν αντιπαραγωγική κατά την παρούσα στιγμή και δεν θα συνέβαλε στην επίτευξη απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια όλων των πολιτών της ΕΕ. Η θέση αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί υπό το φως μελλοντικών εξελίξεων.
Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει ενεργά τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και να εντείνει τις επαφές με τις ΗΠΑ για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Η σύνοδος των ανώτερων αξιωματούχων και η υπουργική σύνοδος στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων ΕΕ-ΗΠΑ που έχουν προγραμματισθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2019, θα αποτελέσουν ευκαιρίες για περαιτέρω πρόοδο.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας στον τομέα των θεωρήσεων και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις τον Σεπτέμβριο του 2019.
Ιστορικό
Θεμελιώδης αρχή της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί ότι οι τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαλλαγής θεώρησης χορηγούν ανάλογη απαλλαγή για τους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Για την ενίσχυση αυτού του στόχου, συστήθηκε μηχανισμός αμοιβαιότητας των θεωρήσεων.
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αμοιβαιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει τρεις εκθέσεις για την αξιολόγηση της κατάστασης: στις 10 Οκτωβρίου 2014, στις 22 Απριλίου 2015 και στις 5 Νοεμβρίου 2015, καθώς και έξι ανακοινώσεις τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο του 2016, τον Μάιο και τον Δεκέμβριο του 2017, και τη σημερινή ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2018.
Ο αριθμός των περιπτώσεων μη αμοιβαιότητας έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία τρεισήμισι έτη, με τις ΗΠΑ να είναι πλέον η μόνη χώρα στον κατάλογο απαλλαγής θεώρησης της ΕΕ που δεν παρέχει πρόσβαση στο έδαφός της χωρίς θεώρηση για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Προσφάτως, επιτεύχθηκε πλήρης αμοιβαιότητα των θεωρήσεων με τον Καναδά, ο οποίος προέβη σε άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν ήδη επιτευχθεί με την Αυστραλία, το Μπρουνέι και την Ιαπωνία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου