O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΔΕΕ: «Αναίρεση-Πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας της Κύπρου–Αναδιάρθρωση κυπριακού τραπεζικού τομέα-Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης»

 ΔΕΕ: Επ’ ακροατηρίου συζήτηση (ολομέλεια) της 25ης Φεβρουαρίου 2020 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ.- C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ.- C-603/18 P, Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου- C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου

 «Αναίρεση-Πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας της Κύπρου–Αναδιάρθρωση κυπριακού τραπεζικού τομέα-Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης»

Κατά τους πρώτους μήνες του 2012, ορισμένες τράπεζες εγκατεστημένες στην Κύπρο, μεταξύ των οποίων η Cyprus Popular Bank (Λαϊκή) και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία (Τράπεζα
Κύπρου), αντιμετώπισαν οικονομικές δυσχέρειες. Έτσι, η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ευρωομάδα (Eurogroup). Με δήλωση της 25ης Μαρτίου 2013, η Ευρωομάδα επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ, αφενός, της Επιτροπής, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), και, αφετέρου, των κυπριακών αρχών, είχαν καταλήξει σε σχέδιο μνημονίου κατανόησης για την αναδιάρθρωση της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Η εφαρμογή των μέτρων που συμφωνήθηκαν με τις κυπριακές αρχές είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της αξίας των καταθέσεων, των μετοχών και των ομολόγων διάφορων ιδιωτών και εταιριών που ήταν είτε κάτοχοι λογαριασμών είτε μέτοχοι είτε ομολογιούχοι πιστωτές των τραπεζών αυτών.

Ακολούθησε η άσκηση αγωγών των παραπάνω ιδιωτών και εταιριών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου με αίτημα να αναγνωρισθεί η εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης και να αποζημιωθούν για τις περιουσιακές τους απώλειες. Στις υποθέσεις Τ-680/13, Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ. και Τ-786/14, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου κ.λπ., με τις αποφάσεις της 13ης Ιουλίου 2018, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές αποζημίωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα, επειδή δεν στοιχειοθετείται εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης (δείτε το σχετικό ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 108/13).

Kατά το Γενικό Δικαστήριο δεν υπάρχει ούτε προσβολή του δικαιώματος ιδιοκτησίας, ούτε παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ούτε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Τόνισε άλλωστε ότι η λήψη των επίμαχων μέτρων εξυπηρετεί σκοπό γενικού συμφέροντος τον οποίο επιδιώκει η Ένωση, δηλαδή τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της.

Στη συνέχεια, κατά των παραπάνω αποφάσεων ασκήθηκαν αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Στις υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ.- C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ., το Συμβούλιο, αν και συμφωνεί με το σύνολο των αποφάσεων, ζητεί από το Δικαστήριο να ακυρώσει τα μέρη εκείνα όπου το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση απαραδέκτου που προέβαλε το ίδιο για λογαριασμό της Ευρωομάδας. Πιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον έκρινε ότι η Ευρωομάδα είναι «οντότητα της Ένωσης η οποία ιδρύεται τυπικώς με τις Συνθήκες» και ότι συνεπώς τυχόν πράξεις και συμπεριφορές της είναι καταλογιστέες στην Ένωση στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται - χωρίς να προσδιορίσει ποιες «αρμοδιότητες» της ανατίθενται από το δίκαιο της Ένωσης.Από την άλλη πλευρά, στις υποθέσεις C-603/18 P, Κ. Χρυσοστομίδης & Σια κ.λπ. κατά Συμβουλίου- C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου, ζητείται από το Δικαστήριο να αναιρέσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου. Οι εν λόγω ιδιώτες και εταιρίες υποστηρίζουν ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η λήψη των εν λόγω μέτρων δεν απαιτήθηκε με πράξη για την οποία είναι υπεύθυνη η Ένωση και ότι δεν υπήρξε υπέρμετρη και ανεπίτρεπτη επέμβαση στο δικαίωμα ιδιοκτησίας ούτε παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων μετά από την επιβολή μέτρων για την αναδιάρθρωση του κυπριακού τραπεζικού τομέα λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης έχει απασχολήσει ξανά τόσο το Δικαστήριο όσο και το Γενικό Δικαστήριο ήδη από το 2013. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2016 στις υποθέσεις C-8/15 P, Ledra Advertising κατά Επιτροπής και ΕΚΤ, κ.λπ., και το σχετικό ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 102/16.Γραπτές παρατηρήσεις κατέθεσαν το Συμβούλιο και η ΕΚΤ.

Αιτήματα παρέμβασης κατέθεσαν η Φινλανδία, η Berry Investments Inc., ο Γ. Θεοδωράκης κ.λπ., ο Γ. Λεγάκης κ.λπ., η Μ. Amira κ.λπ.

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου