O Ευρωπαϊκός Νότος δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.


Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία, καθώς και από τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης: Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία. Από την εν λόγω ετήσια έκθεση προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθούν να πληρούνται, αλλά απαιτείται ανάληψη δράσης —σε μερικές περιπτώσεις άμεση— σε συγκεκριμένους τομείς ορισμένων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκπλήρωση αυτή θα συνεχιστεί.

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Τα ταξίδια χωρίς θεώρηση στις χώρες εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης αποτελούν σπουδαίο επίτευγμα που αποφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές. Συνεπάγονται όμως ευθύνες και υποχρεώσεις. Επικροτώ το γεγονός ότι όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθούν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά τις καλώ να καταβάλουν άμεσες και ενισχυμένες προσπάθειες ώστε να συνεχίσει ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης και η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.»

Τα ταξίδια χωρίς θεώρηση αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την Ευρώπη και τους εταίρους της, ενισχύοντας τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς. Συνεπάγονται όμως και ευθύνες με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι θα διατηρηθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του διαλόγου για την ελευθέρωση των θεωρήσεων, καθώς και η ορθή διαχείριση της μετανάστευσης και του περιβάλλοντος ασφαλείας. Η σημερινή έκθεση αποτελεί συνέχεια των συστάσεων της Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2017 και προβαίνει σε απολογισμό των μέτρων που εφαρμόστηκαν από τις ενδιαφερόμενες χώρες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω προσπάθειες απαιτούνται για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης

Και οι 8 χώρες έλαβαν μέτρα για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, ωστόσο χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστούν καλύτερα και βιώσιμα αποτελέσματα:

    η παράτυπη μετανάστευση από την Ουκρανία, τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προς την ΕΕ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ η αύξηση των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ από πολίτες της Μολδαβίας και της Γεωργίας αποτελεί πηγή ανησυχίας·
    η Αλβανία έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, γεγονός που οδήγησε σε μείωση κατά 32 % των αιτήσεων ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί και να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση·
    απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση με την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ. Η Σερβία διέκοψε το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για το Ιράν, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για άλλες χώρες για τις οποίες ισχύει η απαλλαγή από υποχρέωση θεώρησης για την είσοδο στη Σερβία·
    η συνεργασία στον τομέα της επανεισδοχής και της επιστροφής συνεχίζεται απρόσκοπτα για όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, ιδίως όσον αφορά την επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως στη Σερβία.

Στενότερη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων θα συμβάλει στη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης. Η πρώτη συμφωνία περί καθεστώτος υπεγράφη με την Αλβανία· η Σερβία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν μονογραφήσει τις συμφωνίες τους· ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες για το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Χρειάζεται περισσότερη δράση για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς

Παρά τα μέτρα που ελήφθησαν για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούνται περισσότερες και ενισχυμένες προσπάθειες και από τις 8 χώρες. Απαιτείται άμεση δράση από τη Μολδαβία και την Ουκρανία όσον αφορά τη διαφθορά:

    ομάδες οργανωμένου εγκλήματος από τις 8 χώρες δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, μεταξύ άλλων στη διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εμπορία ανθρώπων και τη σωματεμπορία, τα ναρκωτικά, την παράνομη διακίνηση μεταναστών και το κυβερνοέγκλημα·
    μολονότι η Μολδαβία έλαβε ορισμένα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην πρώτη έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017, η Μολδαβία πρέπει να λάβει επειγόντως άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·
    απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες από την Ουκρανία στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστούν η πλήρης εφαρμογή και η βιωσιμότητα των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και να υλοποιηθούν οι εκκρεμείς συστάσεις του Δεκεμβρίου του 2017.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τη συνεχή εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την ελευθέρωση των θεωρήσεων και θα υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Ιστορικό

Η σημερινή έκθεση αποτελεί συνέχεια της υποχρέωσης της Επιτροπής, δυνάμει του ενισχυμένου μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2017, να παρακολουθεί τη συνεχή εκπλήρωση των προϋποθέσεων από τρίτες χώρες για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Η σημερινή έκθεση είναι η δεύτερη στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού αναστολής των θεωρήσεων, μετά την πρώτη έκθεση του Δεκεμβρίου του 2017.

Η εξέταση των κριτηρίων αξιολόγησης για την ελευθέρωση των θεωρήσεων αφορά τις χώρες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς διαλόγους για την ελευθέρωση των θεωρήσεων σύμφωνα με τα σχετικά σχέδια δράσης και τους χάρτες πορείας, δηλαδή τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η έκθεση εστιάζει στους τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω εργασία για την επίτευξη βιώσιμης προόδου.

Οι πολίτες του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς θεώρηση από τον Δεκέμβριο του 2009. Στους πολίτες της Αλβανίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης η δυνατότητα αυτή δόθηκε στα τέλη του 2010. Για τη Μολδαβία η κατάργηση των θεωρήσεων άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο του 2014, για τη Γεωργία τον Μάρτιο του 2017 και για την Ουκρανία τον Ιούνιο του 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου